Tag Archives: Chamomile Extract

Chiết xuất cúc la mã 10ml – Nguyên liệu làm mỹ phẩm

Chiết xuất cúc la mã

CHIẾT XUẤT CÚC LA MÃ 10ML – NGUYÊN LIỆU LÀM MỸ PHẨM Xuất xứ: Mỹ Chiết xuất cúc la mã trích 20% trong một cơ sở của glycerin và nước. Chứa các loại dầu như Bisabolol, oxit Bisabolol A và B, và matricin cũng như flavonoid (đặc biệt là apigenin). Bảo quản với phenoxyethanol. Chất lỏng màu nâu vàng, có mùi ... Read More »